מאה אחוז גיוס לצה”ל

 

 

אין ספק שאנחנו נמצאים במועדון מאוד מכובד של תיכונים בהם יש 100% גיוס לצה”ל
מאה אחוז גיוס