ברפת קיימות שתי שלוחות

  • שלוחת חלב
  • שלוחת פיטום

בשלוחת החלב
כ- 70 פרות חלב משובחות.
כ- 50 עגלות בממוצע.
כ- 150 עגלים ועגלות יונקים.

בשלוחת הפיטום
כ – 250 עגלים בממוצע שנתי

אינוונטר אנושי – 2 רפתנים מנוסים ומאומנים היטב ו-2 ש”שים מסורים עד אין קץ.
אינוונטר טכני – 1 מכון חליבה מאד משוכלל: עם זיהוי אוטומטי של הפרות, מעקב אוטומטי אחרי פרות חולות, פאדומטר שמזהה ייחומים אצל הפרות לצורך הזרעה מלאכותית וכו’. כל זה במבנה ישן מאד.
עגלה שוקלת, מערבלת ומחלקת מזון, טרקטור כף תעשייתי ועוד כל מיני פיצווקעס.

תוצרים:
כ – 850 אלף ליטר חלב בשנה.
כ – 120 טון בשר עגל משובח.
כ – 20 תלמידים נבחנים לבגרות כל שנה
כ – 200 תלמידי יומשק ונבחרת כל שבוע
כ – 30 ק”ג גבינה תוצרת בית (מעשה החוג לגבינות) כל שבוע

העבודה ברפת לא קלה אבל החברה מאד אוהבים אותה:
3 ש”ש נותנים יד בעבודת הרפת במסירות וביעילות רבה ,,

לראות המלטה זאת חוויה לחיים, להגמיע עגל שרק נולד בקולוסטרום (חלב מהחליבה הראשונה אחרי ההמלטה), לחלוב פרה שנותנת  20 ליטר בשלוש דקות, לעמוד מתחת למתקני הצינון ביום קיץ לוהט, לנסוע לחוות הפרים ולראות איך מוציאים זרמה מהפר, לנסוע לתנובה ולראות איך חלב הופך לגבינה בבית חרושת או לעשות גבינה ברפת בידיים ועוד חויות שונות ומשונות.