סדר יום כללי לחניך:

06:30   השכמה – התארגנות סידור מיטות וחדרים – בדיקה ע”י המדריך

07:15   יציאה לחדר אוכל – ארוחת בוקר מלאה.

07:50   יציאה לבית הספר/ או למשק בהתאם למערכת

08:00   כניסה לכיתות ותחילת לימודים בביה”ס

13:30   ארוחת צהרים חמה בחדר האוכל

14:45   מפגש עם צוות ההדרכה חוויות הבוקר והתארגנות לשעורים.

16:00-15:00     הכנת שיעורי בית בבניינים, בספריה או במרכז למידה.

18:00-16:00     פעילות בהתאם למערכת האישית: בחוגים,במרכז למידה, מרכזי פעילות או פעילות עם המדריכים.

17:30   יציאת תורנים לחדר האוכל- 2 חניכים יוצאים לערוך את חד”א לפני הארוחה

18:30   שיחה במועדון-סיכום היום שהיה לנו ועדכון במתוכנן להיות

18:45   יציאת קבוצה תורנית לחדר האוכל- אחת לשבוע קבוצה תורנית עורכת את חדר האוכל בראשית הארוחה ומנקה אותו בסוף הארוחה

19:00   ארוחת ערב

20:00   פעילות בקבוצות

21:00   ניקיון הבית הכולל: פחים, חדרים, מסדרון, שירותים ומקלחות, מועדון. הכנת בגדים ותיקים ליום הלימודים הבא.

22:00   ארוחת לילה בבניין והתארגנות לשינה

23:00   כיבוי אורות