מסלול המשלב בנוסף ללימודי הבגרות הרגילים התמחות במקצועות מדעי החברה: סוציולוגיה, קרימינולוגיה ומשטרה.

תלמידים, המתחנכים בפנימייה, יקיימו בנוסף ללימודים אורח חיים משטרתי בפנימייה: פעילויות, הרצאות, אימונים, משמר אזרחי, סיורים וקורסים.

תלמידים, שאינם מתחנכים בפנימייה, יכולים להשתלב במסלול חלקי, המתמקד בלימודי מקצועות הבגרות.

יעדי התוכנית ללימודי משטרה:

  • הזדמנות שוויונית להגיע להישגים לימודיים לרבות זכאות לבגרות מלאה.
  • לפתח בתלמידים מודעות אזרחית גבוהה, כיבוד ערכי שלטון החוק. כמו כן, פיתוח אחריות לשמירת החוק.
  • עידוד למעורבות חברתית במוסד החינוכי ומחוצה לו (התנדבות בקהילה, משמר אזרחי).
  • לגבש בהם חינוך למידות, מוסר, העמקת הערכים של הדדיות ומציאת האיזון בין התפתחות אישית לבין המחויבות לכלל.

כל זאת במטרה ליצור חברה טובה יותר ואזרחים תורמים, מעורבים ואכפתיים. מטרה זו נמצאת בהלימה עם האידיאלים של החברה בכלל, ושל מערכת החינוך בפרט.

התהליך נעשה באמצעות דרכי הוראה מגוונות. שימוש באמצעים דיגיטליים, במדיה, בסיורי שטח וניווטי לילה, אנשי משטרה (חוקרים, מז”פ), יום שיא (חשיפה ליחידות המשטרה בפעילות בכפר), עבודת חקר – מתחומי העניין של התלמידים. פיתוח שאלונים מקוונים, סיורי שטח. ניתוח אירועי עברות אקטואליים (משה קצב, ליאור עזריה וכו’). ניתוח האירועים מעלה סוגיות אתיות בדיונים בכיתה יוצר דילמות ערכיות ושאלות מערערות. התלמידים דנים בשאלות של אכיפת חוק ובאילו נסיבות, הבחנה בין טוב לרע, שאלות מוסר ומידת העונש המוצדקת.

השיעורים מערבים רמות חשיבה מסדר גבוה אצל התלמידים- פיתוח חשיבה ביקורתית והסקת מסקנות במהלך ניתוח אירועים אקטואליים ודילמות חברתיות שעולות בחדשות. סימולציית בית משפט על מרכיביו (התנסות במשפט מבוים) במהלך סיור, כתיבת עבודת חקר על כל שלביה האקדמיים. יישום החומר התאורטי הנלמד על מקרי עברות.

מסלול לימודי המשטרה בכנות הוא מסלול שמשלב לימודי קרימינולוגיה, משטרה וסוציולוגיה לבגרות מלאה עם מסגרת בעלת אופי משטרתי המזכיר לעיתים אופי צבאי. למה הכוונה ?ceremony

מבחינת הסממנים החיצוניים, תלמידי המגמה לובשים מדים, מאפיין שנותן מסגרת ברורה. ראש החוג הוא קצין משטרה שמלווה את המגמה לאורך שנים. פעילות לאחר שעות הלימודים כוללת 10 שעות אילוף
כלבים, 10 שעות פרשות ו-10 שעות קרב מגע.

הסיורים לאורך השנים כוללים ביקור בכלא, בבית משפט, במטה המשטרה, בכפר לנגמלים מסמים ועוד. בנוסף, באופן שותף מתקיימות פעילויות שונות כגון תרגילים של המשטרה, ניווטים, פעילות הישרדות, שדאות, פעילויות לילה וכו’.

הצד הלימודי במסגרת בית הספר כולל לימודים של 9 יחידות כמקצוע מוגבר:

  • לימודי סוציולוגיה – עוסקים בחברה האנושית ובהתנהגות החברתית של האדם.
  • לימודי קרימינולוגיה – עוסקים בידע תיאורטי שעניינו חקר הסטייה החברתית, הסיבות לסטייה ויחסי הגומלין בינה לבין משתנים רבים ביולוגיים, פסיכולוגים, סוציולוגים וכו’.
  • לימודי משטרה – תפקידי המשטרה, חוקים, ניווט תיאורטי ומעשי ועוד נושאים רבים.