תשלומים שונים

באמצעות מערכת זו ניתן לשלם תשלומים שונים עבור כנות

בימים הקרובים תעלה מערכת נפרדת לתשלום שכר לימוד

התשלום הינו מבאוטח בתקן PCI