מנהל הכפר

ד"ר חזי יוסף

מנהלן גזבר הכפר

אלוני ישראל

מנהל פנימיה בכפר

אלי כהן

רכז פנימיה בכפר

עידן צור

מנהלת ביה"ס

זהבית רותם

מנהלת חטיבת בניים

גרסיה סויסה

מנהל משק חקלאי

יקי שרף

עו"ס רכזת צוות טיפולי

חנה חסן

מזכירת כפר ורכזת בוגרים

ירדן לוי

צור קשר