מנהל הכפר

ד"ר חזי יוסף

סמנכ"ל ומנהל כספים

אלוני ישראל

מנהל פנימיה בכפר

אילנית אלה מנזורולה

סגן מנהל פנימיה

אורן לוי

מנהלת ביה"ס

זהבית רותם

מנהלת חטיבת בניים

גרסיה סויסה

מנהל משק חקלאי

אלי כהן

עו"ס רכזת צוות טיפולי

חנה חסן

מזכירת כפר ורכזת בוגרים

ירדן לוי

צור קשר