אנחנו מודים מקרב לב לכל הגופים התורמים לכפר הנוער כנות

• הקדש טובה פורמה ז”ל
• נע”מת קנדה.
• נע”מת ארה”ב.
• נע”מת מכסיקו.
• קרן דניאל.
• קרן ווינברג.
• קרן עתיד פלוס.
• קרן דליה ואלי הורוביץ.
• הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון (ישראל ) בע”מ .
• קרן גלנקור.
• בנק לאומי.
• האפוטרופוס הכללי