ביקור שר החינוך הרב רפי פרץ בכנות

שר החינוך הרב רפי פרץ ביקר בכפר הנוער כנות ,  ניפגש עם מנהל הכפר ד”ר חזי יוסף והנהלת הכפר

השר התרשם ממסדר התלמידים של המסלול ללימודי משטרה ומרוכבי הסוסים שקיבלו את פניו

וליוו אותו במהלך ביקורו .