אז והיום

מצאנו תמונות של מקומות ופעילות בכפר הנוער כנות ולא יכולנו שלא להשוות להיום

אז והיום בכנות
אז והיום בכנות