יזכור לחללי הכפר

אזולאי אמיל ז"ל

אילן ינאי ז"ל

אמיל ארדמן ז"ל

ארבל אסף ז"ל

גבאי שמואל ז"ל

הורנשטיין יפית ז"ל

זילברברג חנוך ז"ל

חזום נורית ז"ל

טייכמן חיים אלתר ז"ל

טימופייב יבגני ז"ל

כהן יעקב ז"ל

ליבק אלון ז"ל

מורג עדי ז"ל

מיר שושנה (שושקה) ז"ל

נחום ראובן ז"ל

פז צבי ז"ל

פיק גדעון ז"ל

קובי עידן ז"ל

שלמה עדנה ז"ל

שמואל פרדי ז"ל