חשיפה למגמת תיב”ם בחירת מגמה ללימודי התיכון

תלמידי שכבה ט’  נחפשו היום למגמת תיב”ם, ביום שיא שזימן לתלמידים התנסות ולמידה מתוך תכנית הלימודים של המגמה.

המטרה לאפשר לתלמידים בחירה מושכלת למגמה שיבחרו ללמוד בתיכון