סדר יום לחניך

סדר יום לחניך – שגרה יומית

 • השכמה.
 • מסדר והנפת דגל.
 • יציאה לארוחת בוקר.
 • לימודים בביה"ס.
 • ארוחת צהריים.
 • תגבור לימודי בביה"ס.
 • הכנת שיעורי בית.
 • חוגים.
 • שיחת קבוצה.
 • ארוחת ערב.
 • מסדר הורדת דגל.
 • פעילות ערב.
 • ניקיונות ותורנויות בבניין.
 • ארוחת לילה.
 • כיבוי אורות.