חדשותkannot-dancingבגרות במתמטיקה ב-20.5האפשרות להגיב סגורה.