התכנית

התוכנית בנתיב הבית ספרי

חניכי המסלול לומדים בכיתות עיוניות, בשאיפה לבגרות מלאה עם הרחבה בקרימינולוגיה,

סוציולוגיה ומדעי המשטרה.

ביה"ס מקיים מערכת תגבורים למקצועות הבגרות.

התוכנית בנתיב הפנימייתי

בקבוצות המשטרה מתנהל אורח חיים "סמי משטרתי": מדים, מסדרים, פעילויות בנושאי משטרה.

כושר קרבי, רכיבה ופרשות, סדנאות למניעת אלימות, משמר אזרחי, חדר כושר,

הרצאות של קציני משטרה, ניתוח אירועים,סיורים לימודיים- בית משפט, תחנת משטרה,

מרחב ומחוז, ביה"ס לשוטרים, בית כלא ועוד. פעילויות חוץ- א"ש לילה, קומזיץ, שדאות.

בנוסף לתוכנית המשטרה, מתקיימת תוכנית חינוכית מגוונת כמו ליתר חניכי הפנימייה.

פעילות לקראת חגים ומועדים.

פעילות חברתית וחוגים.

הכנת שיעורי בית ומרכז למידה.

טקסים ומסיבות.