מרכז עתיד פלוס. מרכז מדעי טכנולוגי מתקדם העומד לשירות תלמידי הכפר