משלחת המסלול ללימודי משטרה בגרמניה, יולי 2015

סיור של תלמידי כפר הנוער כנות בגרמניה

סיור של תלמידי כפר הנוער כנות בגרמניה

סיור של תלמידי כפר הנוער כנות בגרמניה

סיור של תלמידי כפר הנוער כנות בגרמניה

סיור של תלמידי כפר הנוער כנות בגרמניה

סיור של תלמידי כפר הנוער כנות בגרמניה

סיור של תלמידי כפר הנוער כנות בגרמניה

סיור של תלמידי כפר הנוער כנות בגרמניה

סיור של תלמידי כפר הנוער כנות בגרמניה

סיור של תלמידי כפר הנוער כנות בגרמניה

IMG-20150715-WA0009 IMG-20150715-WA0010