חברי הכנסת מברכים את תלמידי כפר הנוער כנות לקראת השנה החדשהknessetהאפשרות להגיב סגורה.