יזכור

יזכור לחללי הכפר

בלחיצה על התמונה תוכלו להגיע לדף של החלל באתר יזכור של משרד הביטחון

אברהמי בניהו אדוד ישראל
אברהמי בניהו אדוד ישראל אזולאי אמיל
ינאי אילן ארדמן אמיל
אילן ינאי ארבל אסף אמיל ארדמן
גבאי שמואל הורנשטיין יפית זילברברג חנוך
חזום נורית טייכמן חיים-אלתר טימופייב יבני
כהן יעקב ליבק אלון מורג עדי
נחום ראובן פז צבי פיק גדעון
קובי עידן שלמה עדנה שמואל פרדי