חקלאות מדייקת

חקלאות מדייקת

בשנים האחרונות, תעשיית ההיי-טק בארץ חדרה לענף החקלאות והניבה חידושים טכנולוגיים מתקדמים. הענף בכללותו משגשג ומשלב תחומי עניין רבים, לרבות גנטיקה, פיזיולוגיה, השקיה, הזנה וגידול בתנאי אקלים משתנים. כלומר, החקלאות היום היא סמל של חדשנות מדעית וטכנולוגית – מסר שאנו מקדמים בביה"ס החקלאי בכפר הנוער כנות. בתוך כך, אנו מבקשים לפתח את תחום החקלאות המדייקת, חוד החנית בענף החקלאות היום, הידועה בכינוי – המודיעין של החקלאות – כדי למשוך עוד תלמידים לתחום ולהכין אותם למקצועות המחר.

חקלאות מדייקת מתמקדת בחישה מרחוק של גידולים חקלאיים באמצעות מערכות מתקדמות של חיישנים קרקעיים, אוויריים וחלליים. אלה אוספים מידע המספק תמונת מצב מרחבית של מצב הצמחייה והלחות בקרקע, אזורים המגלים סימני מחלה, מערכת ההשקיה, מצב הדשן במכלים, רווחת בעלי החיים, ואף נותנים תחזית מזג אוויר מעודכנת. שיטה זו התפתחה כדי לסייע לחקלאי לייעל את הטיפול בשטחים שהוא מעבד ובמשקיו וכך להגדיל את רווחיו.

חקלאות מדייקת בכנות

היום חקלאים מתקשים להעניק טיפול מתאים למשק החי והצומח (השקיה ודישון לצמח, מזון לבעלי החיים) בשל חוסר יכולת לאסוף נתונים בזמן אמת ולהגיב בהתאם, כך שלא ייווצר מחסור מחד, ולא יינתן טיפול מיותר מאידך. על כן, שימוש בחקלאות מדייקת, מייצר מכלול מידע, שקבלתו וניתוחו מאפשרים לחקלאי פיזור תשומות אופטימלי במרחב החקלאי, שיפור יכולות השליטה והבקרה בפעולות חקלאיות ותכנון תשתיתי, ניהול מושכל וחסכוני של משאבים חקלאיים, וגידול באיכות ובכמות התוצרת המתקבלת מהשדה/משק חי.

לחקלאות מדייקת יש גם יתרון סביבתי בשיפור הקיימות של האדם על כדור הארץ. התחממות גלובלית והתמעטות שטחים חקלאיים כתוצאה מעיבוד קרקע לקוי מדגישים את הצורך בהתמקצעות בשיטות גידול מתקדמות. טיפול לא מתאים, כגון דישון יתר או הדברה מאסיבית של מזיקים, גורם לפגיעה בסביבה (למשל זליגת כימיקלים למי תהום).

חקלאות מדייקת סרטון

מטרות החקלאות המדייקת בכנות

הוקם בתמיכתה של קרן דליה ואלי הורוביץ   לוגו

1. לחשוף את התלמידים לחקלאות מדייקת, לרבות הבנת תרומתה לייצור מזון בעולם, וכן כיצד היא מייעלת את התפתחות הגידול החקלאי ומסייעת לחקלאים בעבודתם.
2. להעלות את מודעות התלמידים להיבט החדשני של החקלאות בימינו בהיותה משלבת טכנולוגיה, מדע, סביבה וכלכלה.
3. להקנות לתלמידים מושגים בסיסיים בחקלאות בכלל וחקלאות מדייקת בפרט, כמפורט בהמשך.
4. להקנות לתלמידים מיומנויות חקר, שימוש באמצעי מדידה טכנולוגיים, ניתוח נתונים והצגתם, כמפורט בהמשך.

כנות - חקלאות מדייקת

המשק החקלאי בכנות מחנך לערכי עבודה ולמקצועיות המבוססת על הבנה מקיפה, יסודית ומעמיקה. התלמידים מתמחים בנושא המתואר לעיל ולומדים אותו לעומק דרך חקר והתנסות מעשית. ברוח זו, תתמקד מגמת החקלאות המדייקת בנושאים הבאים:

חקלאות מתקדמת וחוקרת – הבנת סביבת הצמח ובע"ח. השדה החקלאי – מרכיבים, צרכים, שיטות טיפול בהזנת והגנת הצומח והסביבה. משק בעלי החיים – הגורמים המשפיעים על תפוקה ורווחת בעל החיים.
שימוש בפלטפורמות קרקעיות ומוטסות לאיסוף הנתונים. חיישנים לניטור סביבת הגידול – חישה מרחוק ומקרוב. התלמידים ישתמשו ברחפן/מזל"ט ובמערכים קרקעיים של מצלמות וחיישנים מתקדמים המפותחים בתעשייה הישראלית (מו"פ ערבה, מכון וולקני).
יכולות עיבוד, הבנה ויישום של הנתונים לייעול העבודה במשק החקלאי. התלמידים ישתמשו בתוכנות לאיסוף ועיבוד הנתונים – המתקדמים ישתמשו ב MathLab והיתר בתוכנות פשוטות יותר לתפעול כגון Excel.