דיבייט- תכנית תקשורת בינאישית

חברת דיבייט- תכנית תקשורת בינאישית
השיטה הייחודית של דיבייט מתמקדת בלמידה חווייתית המשלבת תרגולים ופרקטיקה שמיושמים בכל מפגש תוך שימוש בסרטונים, הפעלות, סימולציות ודוגמאות שמוסיפים עניין לקהל. המערכים בנויים באופן שנותן לכל תלמיד הזדמנות להתנסות בכלים הן באופן
אינדיבידואלי והן באופן קבוצתי. בכל אחד מהמערכים שלנו שזורים ערכי ליבה מגוונים, ביניהם:
מנהיגות, אחריות ופרואקטיביות חברתית, קבלת השונה וחדשנות. התרגולים שלנו מתבססים על סוגיות חינוכיות ודילמות מוסריות ומעלים בכל פעם נושאים אקטואליים חשובים מחיי היומיום לדיון. המיומנויות והתרגולים נעשים על ידי חיבור והמחשת צורך לעולמם של התלמידים.

תכנית העברת מסרים ועמידה מול קהל
השיטה הייחודית של חברת דיבייט מבטיחה שיפור משמעותי ביכולת הביטוי העצמי, ביכולת ההקשבה ובהתמודדות עם הצורך להתאים את המסרים שלנו למגוון קהלי יעד ובכך להוביל לצמצום תופעות הנובעות מחוסר תקשורת.
התכנית שמה דגש על למידת מיומנויות וכלים אשר יסייעו לתלמידים ביצירת דיאלוג ודיון באופן שמכבד אחד את השני. התכנית נותנת לתלמידים פלטפורמה לרכישת בטחון עצמי והתגברות על פחד קהל, כלים בלתי מילוליים והתאמת שפת הגוף למסר, כתיבה והצגת נאום לפי מודל מבנה המסר. כחלק ממודל מבנה המסר יעסקו התלמידים בבניית טיעונים והצגת עמדה בצורה מעמיקה ומקיפה.
אחד משיאי התכנית הנו התנסות חווייתית במשחק הדיבייט המהווה פלטפורמה לדיון ערכי ומקנה את היכולת להבין שלכל נושא יש שני צדי מטבע וכי יש לאפשר לכל דעה להישמע גם אם מנוגדת משלהם. התלמידים יוכשרו לקבל נושא, לעמוד מול קהל ומול אופוזיציה ולהציג את עמדתם באופן רהוט ואפקטיבי. המודל מלמד להתמודד עם סוגיות ובעיות חברתיות, משפטיות, וחינוכיות ומעניק להם את הכלים לנתח כל נושא ולהבין את חסרונותיו ויתרונותיו בטרם יבחרו עמדה.

מיומנויות עיקריות שירכשו בקורס:
• שליטה בכלים בלתי מילוליים ואלמנטים של שפת גוף.
• התנסות בעמידה מול קהל ורכישת בטחון עצמי.
• יכולת לכתוב נאום ברור לפי מבנה המסר.
• יכולת להציג עמדה בצורה ברורה ומזווית ראיה מקיפה.
• כתיבת טיעונים מעמיקים לאחר ביצוע מחקר.
• התנסות חווייתית במשחק הדיבייט.
• התנסות בסגנונות אישיים של נואמים.