בעלי תפקידים בכפר

חברי הנהלת הכפר

שם תפקיד נייד מייל
ד"ר חזי יוסף מנהל הכפר 08-8548103/1 hezy@kannot.org.il
אלוני  ישראל מנהלן/גזבר 08-8548103/1 Israel@kannot.org.il
אלי כהן מנהל הפנימייה 08-8548122/3 eli@kannot.org.il
אריאלה הררי מנהלת חט"ע 08-8548108 ariellah@kannot.org.il
זהבית רותם מנהלת חט"ב 08-8548196 zehavitr@kannot.org.il
עו"ס חנה חסן מנהלת מרכז טיפולי 08-8548115 hanaha59@gmail.com
יקי שרף מנהל משק חקלאי 008-8548188 jacobsaraph@gmail.com
גרין ליזה אם בית מרכית 08-8548122/3 lizag@kannot.org.il